Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLein

Het Kaap Hoorn Journaal in kleur verschijnt in het najaar. Donateurs ontvangen die per post. De digitale  Nieuwsbrief richt zich met korte stukken op de actualiteit. De langere artikelen bewaren we voor het Kaap Hoorn Journaal. Donateurs zonder internet/e-mail ontvangen het Journaal en de Nieuwsbrief  per post.

Herdenkingsuitgave 29 januari 2016 i.v.m. 400 jaar Kaap Hoorn op de kaart

atlas omslag

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. 

De hoogwaardige digitale afdrukken van deze fullcolour en z/w kaarten, maken het bekijken van details met een loupe een feest. De Nederlandse en Engelse edities hebben beide een Spaanse synopsis 

Beide edities elk € 15,00.

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Publicaties over Kaap Hoorn

 

Onderstaande publicaties en dvd's kunnen worden besteld d.m.v. het bestelformulier aan te klikken.  Alle betalingsinformatie staat onderaan het bestelformulier.
De verschuldigde kosten zijn de kostprijs plus de verzend kosten (+ € 4,- binnenland).

Op het bestelformulier kunt U de gewenste selectie(s) aankruisen. 

 Kaap Hoorn Aanbieding: alles over ontdekkingen rond Kaap Hoorn

*De Eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten. € 7,–. 
*Het jacht Dolphijn van Hoorn, adm. Brouwer, 1643. € 5,–. 
*Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag, 1616-1911. € 5,– 
Dit pakket van drie bijzondere boeken van € 17,– nu voor maar  € 12,00 exclusief verzendkosten € 4,-

 

150x250-images-stories-omslag-pub-1

2010- Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Tweede verbeterde druk.

Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911.

Door Humphrey Hazelhoff Roelfzema.

Formaat A4; ingenaaid; 104 blz.;38 afbeeldingen en 16 kaarten; ISBN 978-90-71940-05-7.

Behalve een chronologische lijst van reizen met scheeps- en kapiteinsnamen alsmede verder bijzonderheden, ook beschrijvingen en kaarten van een aantal rondingen, afbeeldingen van betrokken schepen in diverse situaties. Ook de geschiedenis en economische ontwikkeling van de aangelopen kustgebieden van Zuid-Amerika komen aan bod met verbindingen naar o.a. de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Nederlandse diplomatie en Marine. Een indrukwekkende samenvatting. 

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland. 

 

 

dolphijn-van-hoorn2007- Het jacht Dolphijn van Hoorn


Verkenner in de vloot van Hendrick Brouwer in 1643.  Formaat A4; ingenaaid;112 blz.; 5 kleurenprenten en 10 zwartwit afbeeldingen, merendeels kaarten van het vaargebied en routekaarten;
 ISBN 90-71940-02-6.


 In het verhaal komt aan de orde de belangrijke bijdrage die het ‘jacht' Dolphijn van Hoorn, van de Kamer van Hoorn van de W.I.C. als verkenner en communicatie-vaartuig van Hendrick Brouwer leverde in de ontdekking van een nieuwe zeeweg rond Kaap Hoorn. 


Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

de-eerste-reis-rond-kaap-hoorn-12001- De Eerste Reis Rond Kaap Hoorn, 1615-1616

Door Jacob le Maire en Willem Cornelisz Schouten


Herdruk 2012; formaat A4. 48 blz.; 28 Afbeeldingen en tekeningen; 
ISBN 90-803 169-5-4.


In de uitgave wordt de reis van le Maire en Schouten beschreven van Texel westelijk rond de wereld naar Oost-Indië,1615-1616. De reis, die begon op 14 juni 1615 en eindigde op 29 oktober 1616 op de rede van Jacatra, het huidige Djakarta, leidde tot de ontdekking van Kaap Hoorn op 29 januari 1616. Daarbij werd de destijds heersende opvatting weerlegd, dat er bezuiden Straat Magellanes geen verbinding zou zijn tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan.


Bij het opstellen van de tekst is voornamelijk uitgegaan van de journalen van beide mannen, waarbij voor elke episode de duidelijkste of interessantste beschrijving is gekozen. Voor een betere leesbaarheid is de tekst in de huidige spelling overgezet en van aanvullend commentaar voorzien door H. Hazelhoff Roelfzema. 

Prijs € 7,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

kaaphoornvaart1997- Kaap Hoornvaart door Vierkant getuigde Zeilschepen

Door H. Hazelhoff Roelfzema


Formaat A4; ingenaaid; 40 blz.; 20 Foto’s, 43 tekeningen;
ISBN: geen.


De uitgave is een overdruk van 9 artikelen die in 1993 en 1994 verschenen in het maritieme maandblad Spiegel der Zeilvaart. Er wordt een historisch overzicht gegeven van de vaart rond Kaap Hoorn met vrachtvarende zeilschepen. Achtereenvolgens worden behandeld: de natuurlijke gesteldheid van het gebied; de ontdekkingsgeschiedenis; het ontstaan van geregeld vrachtvervoer tussen de Atlantische en de Stille Oceaan; de ontwikkeling van voor deze route geschikte zeilschepen; het groeiend inzicht in de weerpatronen en de te volgen trajecten, met als slot het einde van de grote zeilvaart tegen het midden van de vorige eeuw.

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

de-ronding-van-kaap-hoorn1996- De Ronding van Kaap Hoorn

In 1896 door het Fregatschip Nederland.

Door H. Hazelhoff Roelfzema 


Formaat A4; Ingenaaid; 39 blz.; 20 foto’s, 23 tekeningen;
ISBN 90-803 169-1-1.


De uitgave beperkt zich niet alleen tot de reis van de Nederland met een lading zwavel van Porto Empedocle op Sicilië naar San Francisco en terug met stukgoed naar Liverpool. Zo worden verder o.a. behandeld: de werf Concordia van W.A.Huygens in Amsterdam waar het schip werd gebouwd, een gedetailleerde beschrijving van de romp en de tuigage, het manoeuvreren met een zeilschip, de storm van 20 en 21 april 1896 bij Kaap Hoorn met uitgebreide weerkaarten.


Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 
gezonken-eiland2008- DVD De Pactolusbank
Zoektocht naar een gezonken eiland bij Kaap Hoorn. 


De dvd is het gefilmde verslag van een lezing van Hylke Tromp over zijn speurtocht naar de verdwenen Pactolusbank bij Kaap Hoorn een in de 19e eeuw geconstateerde ondiepte waarvan vermoed werd dat het een verzonken eiland betrof. De kijker is even gast van de Stichting in de Oudheidkamer.

 

 

Camera en montage Dick van Andel. Duur van de dvd 27 minuten.


Prijs € 5,-  exclusief verzendkosten binnenland.

 

An alle Seebären und -Bärinnen unserer Cape-Horn Runde.

image001Helft mit, vor allem den aktiven und jungen Generationen unseres Landes einmal im Leben die unaufhaltsam verklingende Welt der echten Windjammer real zu erleben. Gerne seid Ihr alten Knochen auch gerne an Bord gesehen. Uschi hat sich schon als erste gemeldet. 

Die russischen Kadettenakademien der dortigen Fischereiflotte starten ein spektakuläres Unterfangen.

Mit viel, viel Mühen haben wir es geschafft, dass ein kleines Kontingent an Mitsegelplätzen für westeuropäische Mitsegler frei gehalten wurde. 

Zusammen mit russischen Berufsseeleuten und Kadetten sind Interessenten aus Deutschland und der Welt eingeladen, an diesem maritimen Weltspektakel mitzumachen.  

In the spirit of Cape Horn

Kpt. Uwe Koch

Möchten Sie mehr wissen, dann klicken Sie bitte hier:

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.