Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

AANBIEDING

atlas omslagAANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Kaap-Hoorn reizen onder Nederlandse vlag 1616-1911

Introductie

De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders bestudeert en publiceert beschrijvingen van historische reizen door Nederlandse zeilschepen, speciaal die waarvan de route rond Kaap Hoorn leidde. Daarbij worden, behalve journalen of memoires van kapiteins en andere directe bronnen ook naslagwerken en referentiekaders gebruikt, zoals kalendaria uit de geschiedenis van bevaren landen.

Het chronologisch register is overgenomen uit het boek van H. Hazelhoff Roelfzema, 2010, verbeterde herdruk 2016.  Zie onze publicatie lijst.

 NOTE: The register of movements is in English language.

 

Verantwoording

Bronnen: Behalve de scheepvaartberichten uit de 19e eeuwse dagbladen,zoals de Amsterdamsche en Rotterdamsche Courant, werden ook registers van havenmeesters o.a. uit Antwerpen geraadpleegd. Hij werd daarbij ook geholpen door de studenten Josué Ojeda en Paola Durán, die de havenregisters raadpleegden van Valparaiso, de voornaamste averij- en verversingshaven voor schepen die rond Kaap Hoorn in de Stille Zuidzee kwamen. Ook werden oude meteorologische journalen bij het KNMI doorzocht op oude zeilreizen. Voor een volledige verantwoording verwijzen wij naar de publicatie van Hazelhoff. Alle errata tot en met 2015 zijn verwerkt in de tweede druk.

Het chronologisch register uit het boek van Hazelhoff is hieronder beschikbaar, maar is alleen te openen door computers met Exel software.

Dit register is de opgave uit 2010 zoals in het boek. Eratta t/m 2015 zijn verwerkt, met toevoeging van enkele nieuwe rondingen.

 

Volledigheid

Een absolute volledigheid is bij dit soort opsommingen onbereikbaar. Niet alle scheepsbewegingen zijn in de pers te volgen. Schepen verdwenen soms geruime tijd uit de berichtgeving, vooral wanneer zij bijvoorbeeld in ballast ‘op avontuur’ ongewone routes volgden naar minder ontwikkelde gebieden, op zoek naar winstgevende lading. Maar ook wanneer vertrek- en aankomsthaven ons bekend zijn, is niet altijd meer na te gaan welke route werd gevolgd. Dat geldt sterk voor afvaarten uit Australië naar Europa indien geen tussenhavens zijn aangelopen of praairapporten doorgegeven. Op basis van plaats van afvaart, seizoen, reisduur, kwaliteit schip, soort lading en de uit andere reizen gebleken gewoonte of ervaring van de gezagvoerder, valt nog wel eens een gefundeerde veronderstelling te maken maar als dat onmogelijk bleek kon de reis niet in de lijst worden opgenomen. Men kan slechts hopen dat er ooit aanvullende gegevens opduiken die licht op zo’n geval doen schijnen, en dat gebeurt nu en dan.

De volledigheid van de huidige lijst wordt door de samenstellers op 95% geschat. Nieuwe gegevens, aangebracht door raadplegers, worden zeer op prijs gesteld.

 

Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag

door H. Hazelhoff Roelfzema, 2010. Tweede verbeterde druk 2016. Zie onze pagina Publicaties.

Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse Grote Zeilvaart in 1911.

Movements_Dutch_Sailing_ShipsMap4.xls

 

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.

Scheepsmodellen

scheepsmodel

In de Oudheidkamer staan enkele modellen van de laatste zeilende vrachtschepen die Kaap Hoorn rondden, zoals de schoenerbrik Willemina, het volschip de Nederland, het fregatschip Europa, de viermastbark Pamir en de vijfmastbark Potosi. Op deze grootschalige modellen vallen veel details te bewonderen.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no