Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

AANBIEDING

atlas omslagAANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Sail 2015

P1070088.pngP1070089.pngP1070096.pngP1070097.pngP1070100.pngP1070101.pngP1070109.pngP1070111.pngP1070119.pngP1070129.pngP1070136.pngP1070145.pngP1070150.pngP1070153.pngP1070154.pngP1070179.pngP1070198.pngP1070204.pngP1070237.pngP1070385.png

Hondius kaart

hondiuskaart

Met steun van het VSB Fonds heeft de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders in het voorjaar van 2000 een zeer zeldzame kaart kunnen verwerven, een sleutelstuk in de historie van de ontdekking van Kaap Hoorn. Het betreft de Mercator-Hondiuskaart van 1602, waarop Vuurland als een archipel is aangegeven. Ten zuiden daarvan - parallel aan Straat Magelaen - wordt een tweede doorvaart tussen de Atlantische en de Stille Oceaan getoond.

In 1615 vertrok de vloot van Le Maire en Schouten uit Hoorn om bezuiden de moeilijk te bezeilen Straat Magelaen een nieuwe weg naar de Stille Zuidzee te zoeken. 

Een vraag, die zich tot op heden voordoet, is: Waarop baseerde Le Maire zijn vermoeden van die zuidelijke doorgang? Hoe kon hij die veronderstellen terwijl de grote geografen en cartografen als Ortelius, Plancius, Mercator en Blaeu, Vuurland zagen als een deel van een groot zuidelijk vasteland, dat de wereld in evenwicht moest houden. Het antwoord ligt bij de kaartenmaker Jodocus Hondius.

Jodocus Hondius (Joost de Hondt) was als kaartgraveur werkzaam geweest in Engeland en had daardoor regelmatig contact gehad met insiders die bekend waren met de waarnemingen in het verre zuiden door Francis Drake. Die was bewesten Vuurland door een storm naar het zuiden geslagen en had daar een open zee gezien, die zich mogelijk uitstrekte tot de Atlantische Oceaan. Hondius heeft, na zijn verhuizing naar Amsterdam, drie kaarten gemaakt van de situatie zoals die zou kunnen zijn. Twee ervan veronderstellen een zeestraat ter breedte van de Noordzee, maar dat vond niet veel geloof, zelfs niet (blijkens een bijschrift op een van die kaarten) van de maker. De derde kaart toont Zuidland weer groter maar laat nog steeds een nauwe doorvaart zien. Daarna, in 1606 en 1607 liet Hondius ook die doorvaart weg en keerde daarmee terug naar de traditionele voorstelling van Vuurland als deel van het Zuidland.

De derde kaart van Hondius, dus die met de nauwe zeestraat, moet Isaac le Maire in zijn bezit hebben gehad en hij moet in het bestaan van de zeeroute hebben geloofd, zo meent men binnen de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Het journaal van zijn zoon noemt bij het naderen van Vuurland de gezochte verbinding namelijk "het Zuydergat". Van die kaart is een gaaf exemplaar opgedoken en door de Stichting aangekocht. Zo groeit in Hoorn de documentatie en presentatie van de vroegste tot de jongste Kaap Hoorn-vaart.

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.

Scheepsmodellen

scheepsmodel

In de Oudheidkamer staan enkele modellen van de laatste zeilende vrachtschepen die Kaap Hoorn rondden, zoals de schoenerbrik Willemina, het volschip de Nederland, het fregatschip Europa, de viermastbark Pamir en de vijfmastbark Potosi. Op deze grootschalige modellen vallen veel details te bewonderen.