Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Oudheidkamer

regentesse75

In het voormalig R.K. Wees-en Oudeliedenhuis St. Jozef te Hoorn vindt u de Oudheidkamer. In de prachtig gerestaureerde Regenten-en Regentessenkamer komt de maritieme sfeer van de Grote Zeilvaart en Kaap Hoorn weer tot leven. Tijdens de wintermaanden is de Oudheidkamer gesloten. Vanaf april  staan de deuren weer open voor bezoekers.

AANBIEDING

atlas omslagAANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Herdenking 400 jaar Kaap Hoorn

Op 14 juni 2015 werd met de Kapersnacht in Hoorn uitgebreid gevierd dat het 400 jaar geleden is dat Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Het was een geslaagde avond waarbij vele zaken en restaurants in de stad iets bijzonders deden met een koppeling naar de Kaap. In juli werd door ons de International Cape Horners Meeting georganiseerd voor internationale leden van de diverse Cape Horniers Associations met als bijzondere afsluiting de vaartocht op de Anna Sophia tijdens Sail Amsterdam. 

Als afsluiting van het jubileumjaar van de eerste ronding van Kaap Hoorn, werd op 29 januari 2016 een symposium georganiseerd in Hotel Van der Valk te Hoorn. Hier werd ook de herdenkinspublicatie ATLAS van KAAP HOORN, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725 gepresenteerd.

Voor een overzicht van alle activiteiten verwijzen wij naar het Jaarverslag 2015 van de St. 400 jaar Kaap Hoorn, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan over het Symposium en de presentatie van de ATLAS.  Dit is te vinden onder de kop 400 Jaar.

 

vertrek uit Hoorn

Festiviteiten rond '400 Jaar Kaap Hoorn'

Het Westfries Museum heeft in 2015 een langlopende tentoonstelling georganiseerd rond het thema van de ontdekkingsreis van Le Maire en Schouten. Een kortlopende tentoonstelling ter ondersteuning van het symposium op 29 januari 2016 ( o.a. oude cartografische kaarten , navigatie instrumenten ed).

Tijdens het symposium in het Van der Valk Hoorn zal mogelijk een directe uitzending tussen Hoorn en Kaap Hoorn tot stand komen. Voorts zal ook de presentatie plaatsvinden van de speciale herdenkingsuitgave van de Stichting, "Atlas van Kaap Hoorn" met kaarten uit de periode 1500-1725 van het gebied rond Kaap Hoorn.

Voor meer informatie

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.

Scheepsmodellen

scheepsmodel

In de Oudheidkamer staan enkele modellen van de laatste zeilende vrachtschepen die Kaap Hoorn rondden, zoals de schoenerbrik Willemina, het volschip de Nederland, het fregatschip Europa, de viermastbark Pamir en de vijfmastbark Potosi. Op deze grootschalige modellen vallen veel details te bewonderen.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no