Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLein

Het Kaap Hoorn Journaal in kleur verschijnt in het najaar. Donateurs ontvangen die per post. De digitale  Nieuwsbrief richt zich met korte stukken op de actualiteit. De langere artikelen bewaren we voor het Kaap Hoorn Journaal. Donateurs zonder internet/e-mail ontvangen het Journaal en de Nieuwsbrief  per post.

Herdenkingsuitgave 29 januari 2016 i.v.m. 400 jaar Kaap Hoorn op de kaart

atlas omslag

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. 

De hoogwaardige digitale afdrukken van deze fullcolour en z/w kaarten, maken het bekijken van details met een loupe een feest. De Nederlandse en Engelse edities hebben beide een Spaanse synopsis 

Beide edities elk € 15,00.

Scheepsmodellen

scheepsmodel

In de Oudheidkamer staan enkele modellen van de laatste zeilende vrachtschepen die Kaap Hoorn rondden, zoals de schoenerbrik Willemina, het volschip de Nederland, het fregatschip Europa, de viermastbark Pamir en de vijfmastbark Potosi. Op deze grootschalige modellen vallen veel details te bewonderen.

Kaap Hoornvaart

Op 29 januari 1616 ontdekten Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten een nieuwe, korte, passage van de Atlantische naar de Stille Oceaan. De nieuwe passage noemden ze Straat Le Maire. Het belangrijkste doel van de ontdekkingsreis was bereikt. 

Doorvarend ontdekten ze een kaap, de uiterste zuidpunt van Zuid- Amerika, die noemden ze naar hun thuishaven Kaap Hoorn. 

 

 

De laatste zeilende vrachtschepen rondden de Kaap begin vorige eeuw, op de graanvaart vanuit Australië en de nitraatvaart van Chili naar Europa. Op die reizen was de ronding van Kaap Hoorn het dieptepunt in het zware bestaan van de opvarenden en tegelijk het hoogtepunt van hun zeemansprestatie. Zeelui die dit hebben meegemaakt voelen zich met elkaar verbonden.

Amicale

De eersten die aan dit gevoel van verbondenheid vorm gaven waren enkele Franse kapiteins, die in 1933 te St. Malo de "Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers" oprichtten. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de zeilvaart was verdwenen, ontstonden in verschillende landen secties van de Amicale. Inmiddels heeft de Amicale zichzelf opgeheven in verband met de eindige leeftijd van zijn leden.

Vereniging van Kaap-Hoornvaarders

Nederlandse zeelieden die ooit om Kaap Hoorn zeilden, richtten in 1959 de Vereniging van Nederlandse Kaap-Hoornvaarders op, met Hoorn als zetel. De Vereniging heeft een tijd van bloei gekend met circa 70 Kaap Hoornvaarders. Zij gaf een tijdschrift uit waarin herinneringen van de leden werden gepubliceerd. Een selectie daaruit verscheen in het boek Dwarsgetuigd waarin het leven en werk van Nederlandse zeelieden op de grote zeilschepen is vastgelegd.
 In 1985 werd de Vereniging omgezet in de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. De Stichting stelt zich ten doel de herinnering levend te houden aan de grote zeilvaart, in het bijzonder aan die rond Kaap Hoorn. In 2008 overleed de laatste Nederlander die Kaap Hoorn met een vrachtzeilschip rondde. De afgelopen decennia zijn er zowel diverse solozeilers om de kaap gezeild als ook vele deelnemers aan de moderne Rond de Wereld Races.

Activiteiten

De grote zeilvaart rond Kaap Hoorn is een onderbelicht deel van de Nederlandse maritieme historie. Daarvoor was zij te internationaal. De presentatie ervan is bij de musea summier gebleven. De Kaap Hoornvaart is voor velen echter het meest indrukwekkende deel van de zeevaartgeschiedenis. De herinnering aan de daar geleverde nautische prestaties dient bewaard te blijven. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders zet zich daarvoor in door een permanente presentatie in de Oudheidkamer in Hoorn. Bovendien geeft de Stichting diverse publicaties uit en organiseert zij lezingen over de Kaap Hoornvaart en de zeevaart.

An alle Seebären und -Bärinnen unserer Cape-Horn Runde.

image001Helft mit, vor allem den aktiven und jungen Generationen unseres Landes einmal im Leben die unaufhaltsam verklingende Welt der echten Windjammer real zu erleben. Gerne seid Ihr alten Knochen auch gerne an Bord gesehen. Uschi hat sich schon als erste gemeldet. 

Die russischen Kadettenakademien der dortigen Fischereiflotte starten ein spektakuläres Unterfangen.

Mit viel, viel Mühen haben wir es geschafft, dass ein kleines Kontingent an Mitsegelplätzen für westeuropäische Mitsegler frei gehalten wurde. 

Zusammen mit russischen Berufsseeleuten und Kadetten sind Interessenten aus Deutschland und der Welt eingeladen, an diesem maritimen Weltspektakel mitzumachen.  

In the spirit of Cape Horn

Kpt. Uwe Koch

Möchten Sie mehr wissen, dann klicken Sie bitte hier:

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Oudheidkamer

regentesse75

In het voormalig R.K. Wees-en Oudeliedenhuis St. Jozef te Hoorn vindt u de Oudheidkamer. In de prachtig gerestaureerde Regenten-en Regentessenkamer komt de maritieme sfeer van de Grote Zeilvaart en Kaap Hoorn weer tot leven. Tijdens de wintermaanden is de Oudheidkamer gesloten. Vanaf april  staan de deuren weer open voor bezoekers.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no