Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

AANBIEDING

atlas omslagAANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Nieuws

De Stichting NKHV heeft in juni 2017 zijn 'logo' gemoderniseerd.

Het nieuwe logo KHV

Aanwinsten Oudheidkamer in 2017:

  • halfmodel op plank in schaal ca 1:50 van het Nederlandse volschip Ottolina (1870-1886) van de grote zeilvaartreder Murk Lels
  • een via onze Stichting gerestaureerd bijzonder exemplaar van het boek van Pilaar “Stuurmanskunst” uit 1847
  • een via onze Stichting gerestaureerd scheepsportret uit 1900 van het bekende Nederlandse volschip Amsterdam, later herdoopt in Ardjoeno en tenslotte in Silo
  • in bruikleen een bijzondere 19e eeuwse “telescoop” uit collectie Ronald van Ulsen

 Herinneringsplaquette Expeditie Le Maire en Schouten

Zie uitgebreid artikel in het nieuwe Kaap Hoorn Journaal nr 28 over de voortgang en onthulling van de gedenksteen. 

Zie agenda voor details.

 

 

Agenda

Op 29 januari 2018 zal de onthulling van de gedenksteen plaatsvinden om 16:00 op de walmuur bij de Hoofdtoren in Hoorn.

De Stichting NKHV en de Vereniging Oud Hoornbieden deze gedenksteen aan de burgerij van Hoorn in het kader van maritiem erfgoed. 

 

Voorjaarsbijeenkomst 2018

De lezing zal worden gehouden op dinsdag 13 februari 2018. Er zijn weer twee

sprekers bereid gevonden een boeiend verhaal te houden over een maritiem

onderwerp. De presentaties worden verzorgd door de heren 

          dr. ir. R. Nicolai over portolaankaarten, en

          dr. J.W. van Veluwenkamp over de registers van de Sonttol.

 In verband met de sluiting van het Marine etablissement in Amsterdam mei

volgend jaar, kunnen vanaf 1 januari al geen weekend-bijeenkomsten meer

worden georganiseerd in het complex.

Hierdoor waren we gedwongen uit te wijken naar een midweekse dag.

Wij gaan er vanuit dat dit geen belemmering zal zijn voor een grote opkomst.

 De uitnodiging kunt U half januari tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Kees van Louvezijn                                                                                                         

 

 

 

 

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.

Scheepsmodellen

scheepsmodel

In de Oudheidkamer staan enkele modellen van de laatste zeilende vrachtschepen die Kaap Hoorn rondden, zoals de schoenerbrik Willemina, het volschip de Nederland, het fregatschip Europa, de viermastbark Pamir en de vijfmastbark Potosi. Op deze grootschalige modellen vallen veel details te bewonderen.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no