Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

WINTER AANBIEDING

atlas omslagWINTER AANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

De laatste Kaap Hoornvaarders

Kaap Hoorn Journaal

Het Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post.

In het laatste nummer o.a:

  • Kees van Louvezijn benoemd tot 'Ridder'
  • Jacob Veer, Schipper naast God
  • De bibliotheek van de stichting in 2016
  • Een nieuwe aanwinst: het halfmodel van de Ottolina II

U kunt ook als cadeau iemand voor één jaar begunstiger maken.

Oudere nummers zijn hieronder te downloaden. 

Kaap HoornJournaal - nr 26 - december 2016

Kaap HoornJournaal - nr 25 - juli 2016

Kaap HoornJournaal - nr 24 - september 2015

Kaap HoornJournaal - nr 23 - december 2014

Kaap HoornJournaal - nr 22 - juli 2014

Kaap HoornJournaal - nr 21 - dec 2013

Kaap HoornJournaal - nr 20 - juli 2013

Advertentie

KaapHoorn-WEBADD

Jubileum activiteiten

logo-400-jaar-KH-full-color400 jaar geleden is het dat Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Wij zullen u op de site op de hoogte houden van komende activiteiten rondom dit jubileum.

 Voor meer informatie...

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.