Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

WINTER AANBIEDING

atlas omslagWINTER AANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Sail 2015

P1070088.pngP1070089.pngP1070096.pngP1070097.pngP1070100.pngP1070101.pngP1070109.pngP1070111.pngP1070119.pngP1070129.pngP1070136.pngP1070145.pngP1070150.pngP1070153.pngP1070154.pngP1070179.pngP1070198.pngP1070204.pngP1070237.pngP1070385.png

Stichting 400 jaar Kaap Hoorn

 

Bestuur

K. van Louvezijn, voorzitter

G. van der Meer, secretaris

J.H.F. Planken, penningmeester

P.A. Kroon, voorzitter Collectie- en documentatiecommissie

R.A.G. van Ulsen, bestuurslid

A.T.Geerdink, directeur Westfries Museum

E.S.Ottens, voorzitter Ver. Oud Hoorn

D.J. Tang, namens Ver. Zeegeschiedenis en Linschoten-Vereeniging

 

Comité van aanbeveling

De volgende personen maken deel uit van het Comité van aanbeveling van de Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn:dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn, voorzitter

drs. H.Nijenhuis, oud-ambassadeur in Chili

mr. D. M. Dragt, oud-notaris te Rotterdam

mr. P.M.G.P. Janssens, oud-burgemeester van Hoorn

prof. dr. H. den Heijer, hoogleraar zeegeschiedenis te Leiden

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren en doen uitvoeren van een breed scala van activiteiten in de jaren 2015 en 2016, die in relatie staan tot de ontdekking van Kaap Hoorn in 1616.

 

Statuten stichting 400 jaar Kaap Hoorn

KvK_uittreksel

Beleidsplan stichting 400 jaar Kaap Hoorn 2015-2016 

Jaarrekening_2015

Jaarverslag 2015 400 jaar Kaap Hoorn

RSIN/fiscaalnummer: 850879747

Advertentie

KaapHoorn-WEBADD

Jubileum activiteiten

logo-400-jaar-KH-full-color400 jaar geleden is het dat Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Wij zullen u op de site op de hoogte houden van komende activiteiten rondom dit jubileum.

 Voor meer informatie...

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.