Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

WINTER AANBIEDING

atlas omslagWINTER AANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Doelstelling

De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap.

Dit doel willen wij bereiken door het inrichten en in stand houden van een permanente presentatie in Hoorn, het uitgeven van publicaties en het organiseren van voordrachten en presentaties over de grote zeilvaart en de  zeevaart.

De Stichting is de opvolger van de in 1985 opgeheven Vereniging van Nederlandse Kaap-vaarders, die was aangesloten bij de internationale Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders is het contact voor buitenlandse met de Kaap Hoornvaart sympathiserende organisaties.

 

Beleidsplan

Beleidsplan voor 2015-2016

Jaarverslag

Jaarverslag 2015

Jaarrekening

Jaarrekening_2015

 

ANBI FCDe Stichting Nederlandse Kaaphoorn-vaarders heeft de fiscale ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Schenkingen aan de Stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar.

RSIN of fiscaal nummer: 803252705.

 

  

 

Linschoten Penning 2006.

De Linschoten-Vereeniging werd in 1908 opgericht door een aantal historici en oud-zeevarenden. Het doel is het bevorderen van de kennis van het Nederlands historisch reisverhaal.

De Linschoten penning is in 2006 toegekend aan de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders vanwege de verdiensten op het gebied van de Nederlandse maritieme geschiedenis en een scala van activiteiten, waaronder de exploitatie van een oudheidkamer en maritiem-historische publicaties.

De penning werd op 24 november 2007 in het Amsterdams Historisch Museum door de voorzitter van de Linschoten-Vereeniging, Henk den Heijer, overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders, Ronald de Jong.

De penning is eerder toegekend aan bekende historici en schrijvers, waaronder Arthur Japin, Dirk Buiskool en Roelof van Gelder.

 

Advertentie

KaapHoorn-WEBADD

Jubileum activiteiten

logo-400-jaar-KH-full-color400 jaar geleden is het dat Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Wij zullen u op de site op de hoogte houden van komende activiteiten rondom dit jubileum.

 Voor meer informatie...

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.