Pamir

Model gebouwd door C.E. van Putte te Dordrecht

Viermast bark Pamir

Gegevens:
Inhoud: 1911 BRT. 1910,86 NRT.
opdrachtgever: bouw de rederij Laeisz te Hamburg, kosten 850.000 mark;
materiaal: staal; stapelloop 29 juli 1905 bij werf Blohm und Voss te Hamburg;
lengte:  96,34 m (met kluiverboom 114m);    breedte 14.04 m;    zijhoogte 8.48m; ruimdiepte: 7.99 m;
leeggewicht: 2042 t; brt 3020; rt 2777; deadweight 4500 t;
waterverplaatsing (beladen):  6550 t;
diepgang (beladen): 7.2 m; kleinste vrijboord: 1.7 m;
masthoogte boven water (beladen): 52,5 m;
onderste ra’s: 28 m lang diam. 0,6 m gew. 5 t; bovenste ra’s: 14,4 m lang, diam. 0,3 m gew. ¾ t;
zeilopp: 3800 m² ; laadruim vanaf dek toegankelijk via 4 luikhoofden; 2 petroleummotoren 6/10
ps GNOM  t.b.v. laden/ lossen en bediening ankerspil; in 1951 grote ombouw à 2,5 miljoen m.;
bemanning: 30/35 man;

Na 52 jaar op 21 september 1957 vergaan in orkaan “Carrie”, 500 mijl  wzw  Azoren.

Eigenaars:
- Duitse rederij Laeisz 1905-1920, op grond van vredesverdrag Versailles naar
- Italiaanse overheid  1921 - 1924, teruggekocht voor £ 7000,- door
- Duitse rederij Laeisz  1924 - 1931, verkocht voor £ 4000,- aan
- Finse reder Gustaf Erikson 1931- 1941,  inbeslagname door geallieerden  en in bezit
- Nieuw Zeelandse regering 1941-1948, na vrede met Finland teruggave aan
- Finse reder Gustaf Erikson 1949 -1951, mrt ‘51 verkocht voor sloop
- Belgische bedrijf  van Loo in Antwerpen,  juni ’51 verkocht aan
- Duitse reder Heinz Schliewen 1951 -1952, omgebouwd als schoolschip voor Duitse koopvaardij;  
  reder in 1952 failliet, schip als onderpand in eigendom over aan:
- Landesbank  Sleeswijk-Holstein  1952 -1954, oprichting  door 40 Duitse reders van:
- Stichting Pamir en Passat 1955   

reizen:

- 1905-1914 Hamburg-Valparaiso v.v, uitreis stukgoed gem.76 dagen, thuisreis salpeter gem. 91
- 1914 Hamburg-Valparaiso- Santa Cruz de la Palma (Canarische eil.), 6 jaar met bemanning
  en lading voor anker in  neutrale Spaanse  haven i.v.m. 1e wereldoorlog
- 1920 vervolg thuisreis naar Hamburg
- 1921 onder Italiaanse vlag Hamburg -Rotterdam (steenkolen)- Napels
- 1922  t/m feb 1924 opgelegd in Genua, daarna in ballast naar Hamburg
- 1924 t/m juli 1931 jaarlijks Hamburg-Valparaiso zie boven
- 1931 t/m aug 1941 jaarlijks Mariehamm/Kopenhagen - Australische havens v.v. o.a. Port Victoria
  en Port Lincoln, uitreis ballast of ijzererts via Kaap de Goede Hoop, thuisreis graan of salpeter
  via Kaap  Hoorn, beide reizen gem. 100 dagen
- 1942 -1947 Wellington-S.Francisco/Vancouver v.v., uitreis wol/graan, thuisreis ballast/stukgoed
- 1947 Welligton-Sydney-Welligton-Londen,  hout,cement,wol,kleding t.b.v Rode Kruis Engeland
- 1948 Londen-Wellington, hoogovenslakken
- 1949 Wellington- Penarth, gerst; opgelegd als extra graanpakuis voor Londen tot mrt 1951
- 1951 gesleept van Penarth-Antwerpen-Travemünde
- 1951 na ombouw tot schoolschip, proefvaart in Kieler Bocht met Bondspresident Neuss
- 1952 Hamburg-Montevideo-Bremen-Montevideo-Antwerpen-Rotterdam a/d ketting
- 1953 tot febr 1955 a/d ketting in Hamburg
- 1955 t/m 1956 Hamburg- Montevideo v.v.
- 1957 Hamburg-Falmouth-Montevideo en op 21 september vergaan, positie 35-57N 40-20W ;              
In totaal 900.000 zeemijlen  zeilend afgelegd    !!!                    
bronnen:

-  Het laatste zeilschip;    aut. Heinrich Hauser;  uitg. Querido Amsterdam
-  Glorie en ondergang van het Kaap- Hoorn-schip      aut. Alan Villiers;  uitg. de Boer A’dam
-  Mit der Pamir um Kap Horn    aut. Heinz Burmester; uitg. Stalling AG Oldenburg/Hamburg
-  F.Laeisz    aut. Hans George Prager; uitg. Koehlers Herford
-  Viermastbark Pamir (Ihr schicksal im Zemtrum des Hurrikans “Carrie”)    aut. Brennecke Dummer; uitg. Koehlers Herford

 

 

Copyright © 2014 Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.